Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

przepływ tensorowy:: ops:: DekodujCSV

#include <parsing_ops.h>

Konwertuj rekordy CSV na tensory.

Streszczenie

Każda kolumna jest odwzorowana na jeden tensor.

W przypadku rekordów CSV oczekiwany jest format RFC 4180. ( https://tools.ietf.org/html/rfc4180 ) Pamiętaj, że dopuszczamy spacje wiodące i końcowe z polami typu int lub float.

Argumenty:

 • zakres: Obiekt zakresu
 • rekordy: każdy ciąg jest rekordem/wierszem w csv i wszystkie rekordy powinny mieć ten sam format.
 • record_defaults: jeden tensor na kolumnę rekordu wejściowego, ze skalarną wartością domyślną dla tej kolumny lub pustym wektorem, jeśli kolumna jest wymagana.

Atrybuty opcjonalne (zobacz Attrs ):

 • field_delim: separator znaków do oddzielania pól w rekordzie.
 • use_quote_delim: Jeśli false, traktuje podwójne cudzysłowy jako zwykłe znaki wewnątrz pól łańcuchowych (ignorując RFC 4180, sekcja 2, punktor 5).
 • na_value: dodatkowy ciąg do rozpoznania jako NA/NaN.

Zwroty:

 • OutputList : Każdy tensor będzie miał taki sam kształt jak rekordy.

Konstruktory i destruktory

DecodeCSV (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input records, :: tensorflow::InputList record_defaults)
DecodeCSV (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input records, :: tensorflow::InputList record_defaults, const DecodeCSV::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

operator[] (size_t index) const

Publiczne funkcje statyczne

FieldDelim (StringPiece x)
NaValue (StringPiece x)
SelectCols (const gtl::ArraySlice< int > & x)
UseQuoteDelim (bool x)

Struktury

tensorflow:: ops:: DecodeCSV:: Attrs

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla DecodeCSV .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::OutputList output

Funkcje publiczne

DekodujCSV

 DecodeCSV(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input records,
 ::tensorflow::InputList record_defaults
)

DekodujCSV

 DecodeCSV(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input records,
 ::tensorflow::InputList record_defaults,
 const DecodeCSV::Attrs & attrs
)

operator[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

Publiczne funkcje statyczne

PoleDelim

Attrs FieldDelim(
 StringPiece x
)
Attrs NaValue(
 StringPiece x
)

Wybierz kolumny

Attrs SelectCols(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)

UżyjCytujDelim

Attrs UseQuoteDelim(
 bool x
)