Dziękujemy za zapoznanie się z Google I/O. Zobacz wszystkie sesje na żądanie Oglądaj na żądanie

tensorflow :: ops :: DepthwiseConv2dNative :: Attrs

#include <nn_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla DepthwiseConv2dNative .

streszczenie

Atrybuty publiczne

data_format_ = "NHWC"
StringPiece
dilations_ = Default_dilations()
gtl::ArraySlice< int >

Funkcje publiczne

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Określ format danych wejściowych i wyjściowych.
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Tensor 1-D o długości 4.

Atrybuty publiczne

Format danych_

StringPiece tensorflow::ops::DepthwiseConv2dNative::Attrs::data_format_ = "NHWC"

dylatacje_

gtl::ArraySlice< int > tensorflow::ops::DepthwiseConv2dNative::Attrs::dilations_ = Default_dilations()

Funkcje publiczne

Format danych

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DepthwiseConv2dNative::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

Określ format danych wejściowych i wyjściowych.

W domyślnym formacie „NHWC” dane są przechowywane w kolejności: [partia, wysokość, szerokość, kanały]. Alternatywnie, format mógłby być „NCHW”, kolejność przechowywania danych: [partia, kanały, wysokość, szerokość].

Domyślnie „NHWC”

Dylatacje

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DepthwiseConv2dNative::Attrs::Dilations(
  const gtl::ArraySlice< int > & x
)

Tensor 1-D o długości 4.

Współczynnik dylatacji dla każdego wymiaru input . Jeśli ustawiono na k> 1, między każdym elementem filtrującym w tym wymiarze będzie k-1 pominiętych komórek. Kolejność wymiarów jest określana na podstawie wartości data_format , patrz powyżej, aby uzyskać szczegółowe informacje. Dylatacje w wymiarze partii i głębokości muszą wynosić 1.

Domyślnie [1, 1, 1, 1]