przepływ tensorowy:: ops:: DepthwiseConv2dNative

#include <nn_ops.h>

Oblicza splot wgłębny 2-D, biorąc pod uwagę input 4-D i tensory filter .

Streszczenie

Biorąc pod uwagę tensor wejściowy kształtu [batch, in_height, in_width, in_channels] i tensor filtra/jądra kształtu [filter_height, filter_width, in_channels, channel_multiplier] , zawierający in_channels filtry splotowe o głębokości 1, depthwise_conv2d stosuje inny filtr do każdego kanału wejściowego (rozszerzając się z 1 kanału do kanałów channel_multiplier kanałów dla każdego), a następnie łączy wyniki razem. Zatem na wyjściu znajdują się kanały in_channels * channel_multiplier .

for k in 0..in_channels-1
 for q in 0..channel_multiplier-1
  output[b, i, j, k * channel_multiplier + q] =
   sum_{di, dj} input[b, strides[1] * i + di, strides[2] * j + dj, k] *
            filter[di, dj, k, q]

Musi mieć strides[0] = strides[3] = 1 . W najczęstszym przypadku tych samych kroków poziomych i wierzchołków, strides = [1, stride, stride, 1] .

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • kroki: 1-D o długości 4. Krok przesuwanego okna dla każdego wymiaru input .
 • dopełnienie: typ algorytmu dopełniania, który ma zostać użyty.

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • data_format: Określ format danych wejściowych i wyjściowych. Przy domyślnym formacie „NHWC” dane są zapisywane w kolejności: [partia, wysokość, szerokość, kanały]. Alternatywnie formatem może być „NCHW”, a kolejność przechowywania danych: [partia, kanały, wysokość, szerokość].
 • dylatacje: tensor 1-D długości 4. Współczynnik dylatacji dla każdego wymiaru input . Jeśli ustawione na k > 1, pomiędzy każdym elementem filtrującym w tym wymiarze zostanie pominiętych komórek k-1. Kolejność wymiarów jest określona przez wartość data_format , szczegóły znajdziesz powyżej. Dylatacje w wymiarach partii i głębokości muszą wynosić 1.

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

DepthwiseConv2dNative (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
DepthwiseConv2dNative (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const DepthwiseConv2dNative::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

DataFormat (StringPiece x)
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)

Struktury

tensorflow:: ops:: DepthwiseConv2dNative:: Attrs

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla DepthwiseConv2dNative .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

DepthwiseConv2dNative

 DepthwiseConv2dNative(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

DepthwiseConv2dNative

 DepthwiseConv2dNative(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const DepthwiseConv2dNative::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Format danych

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)

Dylatacje

Attrs Dilations(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)