Dziękujemy za zapoznanie się z Google I/O. Zobacz wszystkie sesje na żądanie Oglądaj na żądanie

tensorflow :: ops :: RestoreSlice :: Attrs

#include <io_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla RestoreSlice .

streszczenie

Atrybuty publiczne

preferred_shard_ = -1
int64

Funkcje publiczne

PreferredShard (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Indeks pliku do otwarcia jako pierwszy, jeśli wiele plików pasuje do file_pattern .

Atrybuty publiczne

Preferowany fragment_

int64 tensorflow::ops::RestoreSlice::Attrs::preferred_shard_ = -1

Funkcje publiczne

PreferredShard

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RestoreSlice::Attrs::PreferredShard(
  int64 x
)

Indeks pliku do otwarcia jako pierwszy, jeśli wiele plików pasuje do file_pattern .

Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą Restore .

Domyślnie -1