Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: RestoreSlice

#include <io_ops.h>

Przywraca tensor z plików punktów kontrolnych.

streszczenie

To jest jak Restore z tą różnicą, że przywrócony tensor może być wymieniony jako wypełniający tylko wycinek większego tensora. shape_and_slice określa kształt większego tensora i wycinka, który obejmuje przywrócony tensor.

Dane wejściowe shape_and_slice mają ten sam format, co elementy shapes_and_slices wejściowych SaveSlices w SaveSlices .

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • file_pattern: Musi mieć jeden element. Wzorzec plików, z których czytamy tensor.
 • tensor_name: Musi mieć jeden element. Nazwa przywracanego tensora.
 • shape_and_slice: skalarny. Kształty i specyfikacje wycinków używane podczas przywracania tensorów.
 • dt: Typ tensora, który ma zostać przywrócony.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • Preferowany plik: indeks pliku, który ma zostać otwarty jako pierwszy, jeśli wiele plików pasuje do file_pattern . Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą Restore .

Zwroty:

 • Output : przywrócony tensor.

Konstruktorzy i niszczyciele

RestoreSlice (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input file_pattern, :: tensorflow::Input tensor_name, :: tensorflow::Input shape_and_slice, DataType dt)
RestoreSlice (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input file_pattern, :: tensorflow::Input tensor_name, :: tensorflow::Input shape_and_slice, DataType dt, const RestoreSlice::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
tensor

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

PreferredShard (int64 x)

Struktury

tensorflow :: ops :: RestoreSlice :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla RestoreSlice .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

napinacz

::tensorflow::Output tensor

Funkcje publiczne

RestoreSlice

 RestoreSlice(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input file_pattern,
 ::tensorflow::Input tensor_name,
 ::tensorflow::Input shape_and_slice,
 DataType dt
)

RestoreSlice

 RestoreSlice(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input file_pattern,
 ::tensorflow::Input tensor_name,
 ::tensorflow::Input shape_and_slice,
 DataType dt,
 const RestoreSlice::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

PreferredShard

Attrs PreferredShard(
 int64 x
)