Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: ApplyProximalGradientDescent

#include <training_ops.h>

Sabit öğrenme oranına sahip FOBOS algoritması olarak '* var'ı güncelleyin.

Özet

prox_v = var - alpha * delta var = işaret (prox_v) / (1 + alpha * l2) * max {| prox_v | -alpha * l1,0}

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • var: Değişken () 'den olmalıdır.
 • alfa: Ölçekleme faktörü. Skaler olmalı.
 • l1: L1 düzenlenmesi. Skaler olmalı.
 • l2: L2 düzenlenmesi. Skaler olmalı.
 • delta: Değişim.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • use_locking: True ise, çıkarma bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır, ancak daha az çekişme gösterebilir.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ApplyProximalGradientDescent (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input delta)
ApplyProximalGradientDescent (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input delta, const ApplyProximalGradientDescent::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
out

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

UseLocking (bool x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: ApplyProximalGradientDescent :: Attrs

ApplyProximalGradientDescent için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcıları.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

dışarı

::tensorflow::Output out

Kamusal işlevler

ApplyProximalGradientDescent

 ApplyProximalGradientDescent(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input delta
)

ApplyProximalGradientDescent

 ApplyProximalGradientDescent(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input delta,
 const ApplyProximalGradientDescent::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Kullanım Kilitleme

Attrs UseLocking(
 bool x
)