Yardım Kaggle üzerinde TensorFlow ile Büyük Bariyer Resifi korumak Meydan Üyelik

tensorflow :: ops :: OrtHavuz3D

#include <nn_ops.h>

Girişte 3B ortalama havuzlama gerçekleştirir.

Özet

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • input: Toplanacak şekil [batch, depth, rows, cols, channels] tensörü.
 • ksize: 1-D uzunluk tensörü 5. Giriş tensörünün her bir boyutu için pencere boyutu. ksize[0] = ksize[4] = 1 .
 • adım sayısı: 1-D uzunluk tensörü 5. input her boyutu için kayan pencerenin adım sayısı. strides[0] = strides[4] = 1 .
 • padding: Kullanılacak dolgu algoritmasının türü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • data_format: Giriş ve çıkış verilerinin veri formatı. Varsayılan "NDHWC" biçimiyle, veriler şu sırayla saklanır: [toplu iş, derinlikteki, in_yükseklik, genişlik, kanal içi]. Alternatif olarak, format "NCDHW" olabilir, veri saklama sırası şöyledir: [toplu iş, kanal içi, derinlik, yükseklik, genişlik].

İadeler:

 • Output : Ortalama havuzlanmış çıktı tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

AvgPool3D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
AvgPool3D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const AvgPool3D::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

DataFormat (StringPiece x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: AvgPool3D :: Attrs

AvgPool3D için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

OrtHavuz3D

 AvgPool3D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

OrtHavuz3D

 AvgPool3D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const AvgPool3D::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Veri formatı

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)