ML Topluluk Günü 9 Kasım! TensorFlow, JAX güncellemeler için bize katılın ve daha fazla bilgi edinin

tensorflow :: ops :: BatchMatMul

#include <math_ops.h>

Gruplar halinde iki tensörün dilimlerini çarpar.

Özet

Tensor x ve y tüm dilimlerini çarpar (her dilim bir partinin bir öğesi olarak görülebilir) ve tek tek sonuçları aynı parti boyutunda tek bir çıktı tensöründe düzenler. Çarpma adj_x önce, adj_x veya adj_y bayrağının varsayılan olarak False olan True ayarlanmasıyla, tek tek dilimlerin her biri isteğe bağlı olarak birleştirilebilir (bir matrisi eşleştirmek ve birleştirmek için).

Giriş tensörleri x ve y , [..., r_x, c_x] ve [..., r_y, c_y] şeklinde 2-D veya daha yüksektir.

Çıkış tensörü, [..., r_o, c_o] şeklinde 2-D veya daha yüksek, burada:

r_o = c_x if adj_x else r_x
c_o = r_y if adj_y else c_y

Şu şekilde hesaplanır:

output[..., :, :] = matrix(x[..., :, :]) * matrix(y[..., :, :])

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • x: 2-D veya üzeri [..., r_x, c_x] .
 • y: 2-D veya daha yüksek, şekilli [..., r_y, c_y] .

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • adj_x: True , x dilimlerini birleştirin. False öntanımlıdır.
 • adj_y: True , y dilimlerini birleştirin. False öntanımlıdır.

İadeler:

 • Output : 3 boyutlu veya daha yüksek, şekilli [..., r_o, c_o]

Yapıcılar ve Yıkıcılar

BatchMatMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)
BatchMatMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, const BatchMatMul::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

AdjX (bool x)
AdjY (bool x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: BatchMatMul :: Attrs

BatchMatMul için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

BatchMatMul

 BatchMatMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y
)

BatchMatMul

 BatchMatMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y,
 const BatchMatMul::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

AdjX

Attrs AdjX(
 bool x
)

AdjY

Attrs AdjY(
 bool x
)