tensorflow :: ops :: BatchMatMul :: Öznitelikler

#include <math_ops.h>

BatchMatMul için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

adj_x_ = false
bool
adj_y_ = false
bool

Kamusal işlevler

AdjX (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
True , x dilimlerini birleştirin.
AdjY (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
True , y dilimlerini birleştirin.

Genel özellikler

adj_x_

bool tensorflow::ops::BatchMatMul::Attrs::adj_x_ = false

adj_y_

bool tensorflow::ops::BatchMatMul::Attrs::adj_y_ = false

Kamusal işlevler

AdjX

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::BatchMatMul::Attrs::AdjX(
  bool x
)

True , x dilimlerini birleştirin.

False varsayılanları.

Varsayılan olarak yanlış

AdjY

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::BatchMatMul::Attrs::AdjY(
  bool x
)

True , y dilimlerini birleştirin.

False varsayılanları.

Varsayılan olarak yanlış