Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: CropAndResizeGradImage

#include <image_ops.h>

Girdi görüntü tensörü için crop_and_resize'ın gradyanını hesaplar.

Özet

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • grads: 4 boyutlu bir şekil tensörü [num_boxes, crop_height, crop_width, depth] .
 • kutular: 2 boyutlu bir şekil tensörü [num_boxes, 4] . i tensörünün inci satır bir kutu koordinatlarını belirtir box_ind[i] görüntü ve normalize koordinatları belirtilir [y1, x1, y2, x2] . Normalleştirilmiş görüntü yüksekliği [0, 1] aralığı görüntü yüksekliği koordinatlarında “[0, görüntü_yüksekliği - 1] ile eşleştirildiği için y normalleştirilmiş bir koordinat değeri y * (image_height - 1) görüntü koordinatına eşlenir. Y1> y2'ye izin veriyoruz, bu durumda örneklenen kırpma, orijinal görüntünün yukarı-aşağı çevrilmiş bir versiyonudur. Genişlik boyutu benzer şekilde ele alınır. [0, 1] aralığının dışındaki normalleştirilmiş koordinatlara izin verilir, bu durumda giriş görüntü değerlerini extrapolation_value etmek için ekstrapolasyon_değerini kullanırız.
 • box_ind: [0, batch) içinde int32 değerleri olan bir 1-D şekil tensörü [num_boxes] . box_ind[i] değeri, i inci kutusunun box_ind[i] görüntüyü belirtir.
 • image_size: Orijinal resim boyutunu içeren [batch, image_height, image_width, depth] değerine sahip 1-B tensör. Hem image_height ve image_width ihtiyacı pozitif olması.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • yöntem: Enterpolasyon yöntemini belirten bir dize. Şimdilik yalnızca "çift doğrusal" desteklenmektedir.

İadeler:

 • Output : 4 boyutlu bir şekil tensörü [batch, image_height, image_width, depth] .

Yapıcılar ve Yıkıcılar

CropAndResizeGradImage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input grads, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input box_ind, :: tensorflow::Input image_size, DataType T)
CropAndResizeGradImage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input grads, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input box_ind, :: tensorflow::Input image_size, DataType T, const CropAndResizeGradImage::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Method (StringPiece x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: CropAndResizeGradImage :: Attrs

CropAndResizeGradImage için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcıları.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

CropAndResizeGradImage

 CropAndResizeGradImage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input grads,
 ::tensorflow::Input boxes,
 ::tensorflow::Input box_ind,
 ::tensorflow::Input image_size,
 DataType T
)

CropAndResizeGradImage

 CropAndResizeGradImage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input grads,
 ::tensorflow::Input boxes,
 ::tensorflow::Input box_ind,
 ::tensorflow::Input image_size,
 DataType T,
 const CropAndResizeGradImage::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Yöntem

Attrs Method(
 StringPiece x
)