Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxArgs

#include <array_ops.h>

'Girdiler' tensörünü sahte nicelleştirin, float yazın ve aynı türden 'çıktılar' tensörüne yazın.

Özet

Öznitelikler [min; max] inputs verileri için sıkma aralığını tanımlar. inputs değerleri niceleme aralığına nicemlenir ( narrow_range yanlış olduğunda [0; 2^num_bits - 1] olduğunda [1; 2^num_bits - 1] ) ve sonra [1; 2^num_bits - 1] ve [min; max] aralığı. num_bits , nicemlemenin bit genişliğidir; 2 ile 16 arasında (dahil).

Nicemlemeden önce, min ve max değerler aşağıdaki mantıkla ayarlanır. min <= 0 <= max olması önerilir. 0 değer aralığında değilse, davranış beklenmedik olabilir: Eğer 0 < min < max : min_adj = 0 ve max_adj = max - min . min < max < 0 : min_adj = min - max ve max_adj = 0 . min <= 0 <= max : scale = (max - min) / (2^num_bits - 1) , min_adj = scale * round(min / scale) ve max_adj = max + min_adj - min .

Çıktı hala kayan noktada olduğu için nicelemeye sahte denir.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

FakeQuantWithMinMaxArgs (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs)
FakeQuantWithMinMaxArgs (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs, const FakeQuantWithMinMaxArgs::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
outputs

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Max (float x)
Min (float x)
NarrowRange (bool x)
NumBits (int64 x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxArgs :: Attrs

FakeQuantWithMinMaxArgs için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcıları.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktılar

::tensorflow::Output outputs

Kamusal işlevler

FakeQuantWithMinMaxArgs

 FakeQuantWithMinMaxArgs(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input inputs
)

FakeQuantWithMinMaxArgs

 FakeQuantWithMinMaxArgs(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input inputs,
  const FakeQuantWithMinMaxArgs::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Max

Attrs Max(
  float x
)

Min.

Attrs Min(
  float x
)

NarrowRange

Attrs NarrowRange(
  bool x
)

NumBits

Attrs NumBits(
  int64 x
)