Yardım Kaggle üzerinde TensorFlow ile Büyük Bariyer Resifi korumak Meydan Üyelik

tensorflow :: ops :: Harita Sahne Alanı

#include <data_flow_ops.h>

İşlem, anahtarla ilişkili değerleri kaldırır ve döndürür.

Özet

temeldeki kapsayıcıdan. Temeldeki kapsayıcı bu anahtarı içermiyorsa, op bunu yapana kadar engelleyecektir.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

 • OutputList : Tensör değerleri.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

MapUnstage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes)
MapUnstage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes, const MapUnstage::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
values

Kamusal işlevler

operator[] (size_t index) const

Genel statik işlevler

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: MapUnstage :: Attrs

MapUnstage için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

değerler

::tensorflow::OutputList values

Kamusal işlevler

Harita Sahne Alanı

 MapUnstage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

Harita Sahne Alanı

 MapUnstage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const MapUnstage::Attrs & attrs
)

Şebeke[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

Genel statik işlevler

Kapasite

Attrs Capacity(
 int64 x
)

Konteyner

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)