עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: OrderedMapUnstageNoKey

#include <data_flow_ops.h>

Op מסיר ומחזיר את האלמנט (מפתח, ערך) עם הקטן ביותר.

סיכום

מפתח מהמיכל הבסיסי. אם המכולה הבסיסית אינה מכילה אלמנטים, ה- op ייחסם עד שייכנס.

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

 • מפתח Output
 • ערכי OutputList

קונסטרוקטורים ומשחתנים

OrderedMapUnstageNoKey (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes)
OrderedMapUnstageNoKey (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes, const OrderedMapUnstageNoKey::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

key
operation
values

פונקציות סטטיות ציבוריות

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: OrderedMapUnstageNoKey :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור OrderedMapUnstageNoKey .

תכונות ציבוריות

מַפְתֵחַ

::tensorflow::Output key

מבצע

Operation operation

ערכים

::tensorflow::OutputList values

פונקציות ציבוריות

OrderedMapUnstageNoKey

 OrderedMapUnstageNoKey(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

OrderedMapUnstageNoKey

 OrderedMapUnstageNoKey(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const OrderedMapUnstageNoKey::Attrs & attrs
)

פונקציות סטטיות ציבוריות

קיבולת

Attrs Capacity(
 int64 x
)

מְכוֹלָה

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

שם משותף

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)