ML Topluluk Günü 9 Kasım! TensorFlow, JAX güncellemeler için bize katılın ve daha fazla bilgi edinin

tensorflow :: ops :: Dağılım Ekle

#include <state_ops.h>

Değişken referansına seyrek güncellemeler ekler.

Özet

Bu işlem

# Scalar indices
ref[indices, ...] += updates[...]

# Vector indices (for each i)
ref[indices[i], ...] += updates[i, ...]

# High rank indices (for each i, ..., j)
ref[indices[i, ..., j], ...] += updates[i, ..., j, ...]
hesaplar

Bu işlem, güncelleme yapıldıktan sonra ref çıktısı verir. Bu, sıfırlama değerini kullanması gereken işlemleri zincirlemeyi kolaylaştırır.

Yinelenen girişler doğru şekilde işlenir: birden çok indices aynı konuma başvuruyorsa katkıları eklenir.

updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:] veya updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:] updates.shape = [] .

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • ref: Variable düğümden olmalıdır.
 • indeksleri: birinci boyuta endeksleri tensör ref .
 • güncellemeleri: değerlerin tensör eklemek ref .

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • use_locking: True ise, ekleme bir kilit ile korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır, ancak daha az çekişme gösterebilir.

İadeler:

 • Output : = ref aynı. Güncelleme yapıldıktan sonra güncellenmiş değerleri kullanmak isteyen işlemler için kolaylık sağlamak amacıyla geri döndü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ScatterAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ScatterAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ScatterAdd::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output_ref

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

UseLocking (bool x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: ScatterAdd :: Attrs

ScatterAdd için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

output_ref

::tensorflow::Output output_ref

Kamusal işlevler

Dağılım Ekle

 ScatterAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

Dağılım Ekle

 ScatterAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ScatterAdd::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

KullanımKilitleme

Attrs UseLocking(
 bool x
)