ML Topluluk Günü 9 Kasım! TensorFlow, JAX güncellemeler için bize katılın ve daha fazla bilgi edinin

tensorflow :: ops :: Dağılım Güncellemesi

#include <state_ops.h>

Değişken referansına seyrek güncellemeler uygular.

Özet

Bu işlem hesaplar

  # Scalar indices
  ref[indices, ...] = updates[...]

  # Vector indices (for each i)
  ref[indices[i], ...] = updates[i, ...]

  # High rank indices (for each i, ..., j)
  ref[indices[i, ..., j], ...] = updates[i, ..., j, ...]

Bu işlem, güncelleme yapıldıktan sonra ref çıktısı verir. Bu, sıfırlama değerini kullanması gereken işlemleri zincirlemeyi kolaylaştırır.

ref içindeki değerler birden çok kez güncellenecekse, indices yinelenen girişler olduğundan, her bir değer için güncellemelerin gerçekleştiği sıra tanımsızdır.

updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:] veya updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:] updates.shape = [] .

Ayrıca bkz. tf.batch_scatter_update ve tf.scatter_nd_update .

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • ref: Variable düğümden olmalıdır.
 • indeksleri: birinci boyuta endeksleri tensör ref .
 • güncellemeler: ref içinde saklanacak güncellenmiş değerlerin tensörü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • use_locking: True ise, atama bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır, ancak daha az çekişme gösterebilir.

İadeler:

 • Output : = ref aynı. Güncelleme yapıldıktan sonra güncellenmiş değerleri kullanmak isteyen işlemler için kolaylık sağlamak amacıyla geri döndü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ScatterUpdate (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ScatterUpdate (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ScatterUpdate::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output_ref

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

UseLocking (bool x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: ScatterUpdate :: Attrs

ScatterUpdate için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

output_ref

::tensorflow::Output output_ref

Kamusal işlevler

Dağılım Güncellemesi

 ScatterUpdate(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

Dağılım Güncellemesi

 ScatterUpdate(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ScatterUpdate::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

KullanımKilitleme

Attrs UseLocking(
 bool x
)