Yardım Kaggle üzerinde TensorFlow ile Büyük Bariyer Resifi korumak Meydan Üyelik

tensorflow :: ops :: SparseApplyMomentum

#include <training_ops.h>

Momentum şemasına göre '* var' ve '* biriktirme' içindeki ilgili girişleri güncelleyin.

Özet

Nesterov momentumunu kullanmak istiyorsanız use_nesterov = True ayarlayın.

Yani not verdiğimiz satırlar için var ve biriktirmeyi şu şekilde güncelliyoruz:

$$accum = accum * momentum + grad$$ $$var -= lr * accum$$

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • var: Değişken () 'den olmalıdır.
 • birikim: Bir Değişken () 'den olmalıdır.
 • lr: Öğrenme oranı. Skaler olmalı.
 • grad: Gradyan.
 • indisler: var ve akümül'ün ilk boyutundaki indislerin bir vektörü.
 • momentum: Momentum. Skaler olmalı.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • use_locking: True ise, var ve akümülörlerin güncellenmesi bir kilit ile korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır, ancak daha az çekişme gösterebilir.
 • use_nesterov: True , grad'ı hesaplamak için aktarılan tensör var - lr * momentum * birikim olacaktır, bu yüzden sonunda elde ettiğiniz değişken aslında var - lr * momentum * biriktir.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

SparseApplyMomentum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input momentum)
SparseApplyMomentum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input momentum, const SparseApplyMomentum::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
out

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

UseLocking (bool x)
UseNesterov (bool x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: SparseApplyMomentum :: Attrs

SparseApplyMomentum için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

dışarı

::tensorflow::Output out

Kamusal işlevler

SparseApplyMomentum

 SparseApplyMomentum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input momentum
)

SparseApplyMomentum

 SparseApplyMomentum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input momentum,
 const SparseApplyMomentum::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

KullanımKilitleme

Attrs UseLocking(
 bool x
)

KullanımNesterov

Attrs UseNesterov(
 bool x
)