עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: SparseSoftmaxCrossEntropyWithLogits

#include <nn_ops.h>

מחשבת את עלות האנטרופיה הצולבת של softmax ואת הדרגתיות לאחור.

סיכום

שלא כמו SoftmaxCrossEntropyWithLogits , פעולה זו אינה מקבלת מטריצה ​​של הסתברויות תווית, אלא תווית אחת לכל שורה של תכונות. תווית זו נחשבת כבעלת הסתברות 1.0 לשורה הנתונה.

התשומות הן הלוגיטים ולא ההסתברויות.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • features: batch_size x num_classes matrix
  • labels: batch_size vector עם ערכים ב- [0, num_classes). זהו התווית עבור ערך המיניבצ 'הנתון.

החזרות:

  • אובדן Output : הפסד לדוגמא (וקטור batch_size).
  • Output backprop: הדרגתיים backpropagated (batch_size x num_classes מטריקס).

קונסטרוקטורים ומשחתנים

SparseSoftmaxCrossEntropyWithLogits (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features, :: tensorflow::Input labels)

תכונות ציבוריות

backprop
loss
operation

תכונות ציבוריות

backprop

::tensorflow::Output backprop

הֶפסֵד

::tensorflow::Output loss

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

SparseSoftmaxCrossEntropyWithLogits

 SparseSoftmaxCrossEntropyWithLogits(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features,
  ::tensorflow::Input labels
)