Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensör akışı:: operasyon:: SahnePeek

#include <data_flow_ops.h>

Op, belirtilen dizindeki değerlere göz atar.

Özet

Eğer

altta yatan kap, bu işlemin engelleyeceği yeterli öğe içermiyor. Bu Operasyon, performans için optimize edilmiştir.

Argümanlar:

İadeler:

 • OutputList : Değerler tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

StagePeek (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input index, const DataTypeSlice & dtypes)
StagePeek (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input index, const DataTypeSlice & dtypes, const StagePeek::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
values

Kamu işlevleri

operator[] (size_t index) const

Genel statik işlevler

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

yapılar

tensorflow:: ops:: StagePeek:: Attrs

StagePeek için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

değerler

::tensorflow::OutputList values

Kamu işlevleri

SahnePeek

 StagePeek(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input index,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

SahnePeek

 StagePeek(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input index,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const StagePeek::Attrs & attrs
)

Şebeke[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

Genel statik işlevler

Kapasite

Attrs Capacity(
 int64 x
)

konteyner

Attrs Container(
 StringPiece x
)

Bellek Limiti

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

PaylaşılanAdı

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)