Yardım Kaggle üzerinde TensorFlow ile Büyük Bariyer Resifi korumak Meydan Üyelik

tensorflow :: ops :: Oyuncular:: Öznitelikler

#include <math_ops.h>

Yayın için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

Truncate_ = false
bool

Kamusal işlevler

Truncate (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Varsayılan olarak yanlıştır.

Genel özellikler

Kes

bool tensorflow::ops::Cast::Attrs::Truncate_ = false

Kamusal işlevler

Kes

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Cast::Attrs::Truncate(
  bool x
)

Varsayılan olarak yanlıştır.