Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: Oyuncular

#include <math_ops.h>

Döküm DSTT ve y tipi SrcT x.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Cast (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, DataType DstT)
Cast (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, DataType DstT, const Cast::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
y

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Truncate (bool x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: Cast :: Attrs

Yayın için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Kamusal işlevler

Oyuncular

 Cast(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  DataType DstT
)

Oyuncular

 Cast(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  DataType DstT,
  const Cast::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Kes

Attrs Truncate(
  bool x
)