tensorflow :: ops :: Conv2D :: Öznitelikler

#include <nn_ops.h>

Dönüşüm2D için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

data_format_ = "NHWC"
StringPiece
dilations_ = Default_dilations()
gtl::ArraySlice< int >
explicit_paddings_ = {}
gtl::ArraySlice< int >
use_cudnn_on_gpu_ = true
bool

Kamusal işlevler

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Giriş ve çıkış verilerinin veri formatını belirtin.
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
1-D uzunluk tensörü 4.
ExplicitPaddings (const gtl::ArraySlice< int > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
padding "EXPLICIT" , açık dolgu miktarlarının listesi.
UseCudnnOnGpu (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Varsayılan değer doğrudur.

Genel özellikler

veri formatı_

StringPiece tensorflow::ops::Conv2D::Attrs::data_format_ = "NHWC"

genişlemeler

gtl::ArraySlice< int > tensorflow::ops::Conv2D::Attrs::dilations_ = Default_dilations()

explicit_paddings_

gtl::ArraySlice< int > tensorflow::ops::Conv2D::Attrs::explicit_paddings_ = {}

use_cudnn_on_gpu_

bool tensorflow::ops::Conv2D::Attrs::use_cudnn_on_gpu_ = true

Kamusal işlevler

Veri formatı

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Conv2D::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

Giriş ve çıkış verilerinin veri formatını belirtin.

Varsayılan biçim "NHWC" ile veriler şu sırayla saklanır: [toplu iş, yükseklik, genişlik, kanallar]. Alternatif olarak, format "NCHW" olabilir, veri saklama sırası: [parti, kanallar, yükseklik, genişlik].

Varsayılan "NHWC"

Dilatasyonlar

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Conv2D::Attrs::Dilations(
  const gtl::ArraySlice< int > & x
)

1-D uzunluk tensörü 4.

Her bir input boyutu için genişleme faktörü. K> 1 olarak ayarlanırsa, o boyuttaki her filtre öğesi arasında k-1 atlanan hücreler olacaktır. Boyut sırası data_format değerine göre data_format , ayrıntılar için yukarıya bakın. Parti ve derinlik boyutlarındaki genişlemeler 1 olmalıdır.

[1, 1, 1, 1] varsayılanları

ExplicitPaddings

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Conv2D::Attrs::ExplicitPaddings(
  const gtl::ArraySlice< int > & x
)

padding "EXPLICIT" , açık dolgu miktarlarının listesi.

explicit_paddings[2 * i] . Boyut için, boyuttan önce ve sonra eklenen dolgu miktarı sırasıyla explicit_paddings[2 * i] ve explicit_paddings[2 * i + 1] . padding "EXPLICIT" değilse, explicit_paddings boş olmalıdır.

Varsayılan olarak []

UseCudnnOnGpu

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Conv2D::Attrs::UseCudnnOnGpu(
  bool x
)

Varsayılan değer doğrudur.