עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: ריק:: עו"ד

#include <array_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור ריק .

סיכום

תכונות ציבוריות

init_ = false
bool

פונקציות ציבוריות

Init (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם נכון, אתחל את הטנסור שהוחזר עם ערך ברירת המחדל של dtype.

תכונות ציבוריות

init_

bool tensorflow::ops::Empty::Attrs::init_ = false

פונקציות ציבוריות

ראשית

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Empty::Attrs::Init(
  bool x
)

אם נכון, אתחל את הטנסור שהוחזר עם ערך ברירת המחדל של dtype.

אחרת, היישום אינו חופשי לאתחל את תוכן הטנזור.

ברירת המחדל היא שקר