tensorflow :: ops :: FractionalAvgPool :: Öznitelikler

#include <nn_ops.h>

FractionalAvgPool için isteğe bağlı öznitelik belirleyicileri.

Özet

Genel özellikler

deterministic_ = false
bool
overlapping_ = false
bool
pseudo_random_ = false
bool
seed2_ = 0
int64
seed_ = 0
int64

Kamusal işlevler

Deterministic (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
True olarak ayarlandığında, hesaplama grafiğindeki FractionalAvgPool düğümü üzerinde yineleme yapılırken sabit bir havuzlama bölgesi kullanılır.
Overlapping (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
True olarak ayarlandığında, havuzlama yapılırken, bitişik havuzlama hücrelerinin sınırındaki değerlerin her iki hücre tarafından da kullanıldığı anlamına gelir.
PseudoRandom (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
True olarak ayarlandığında, havuzlama sırasını sözde rasgele, aksi takdirde rasgele bir şekilde oluşturur.
Seed (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Çekirdek veya tohum2 sıfırdan farklı olacak şekilde ayarlanmışsa, rastgele sayı oluşturucu verilen tohum tarafından tohumlanır.
Seed2 (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Tohum çarpışmasını önlemek için ikinci bir tohum.

Genel özellikler

deterministic_

bool tensorflow::ops::FractionalAvgPool::Attrs::deterministic_ = false

örtüşen_

bool tensorflow::ops::FractionalAvgPool::Attrs::overlapping_ = false

pseudo_random_

bool tensorflow::ops::FractionalAvgPool::Attrs::pseudo_random_ = false

seed2_

int64 tensorflow::ops::FractionalAvgPool::Attrs::seed2_ = 0

tohum_

int64 tensorflow::ops::FractionalAvgPool::Attrs::seed_ = 0

Kamusal işlevler

Deterministik

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FractionalAvgPool::Attrs::Deterministic(
  bool x
)

True olarak ayarlandığında, hesaplama grafiğindeki FractionalAvgPool düğümü üzerinde yineleme yapılırken sabit bir havuzlama bölgesi kullanılır.

Temelde Birim testinde FractionalAvgPool'u deterministik yapmak için kullanılır.

Varsayılan olarak yanlış

Örtüşen

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FractionalAvgPool::Attrs::Overlapping(
  bool x
)

True olarak ayarlandığında, havuzlama yapılırken, bitişik havuzlama hücrelerinin sınırındaki değerlerin her iki hücre tarafından da kullanıldığı anlamına gelir.

Örneğin:

index 0 1 2 3 4

value 20 5 16 3 7

Havuzlama dizisi [0, 2, 4] ise, dizin 2'de 16 iki kez kullanılacaktır. Kesirli ortalama havuzlama için sonuç [41/3, 26/3] olacaktır.

Varsayılan olarak yanlış

Sözde Rastgele

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FractionalAvgPool::Attrs::PseudoRandom(
  bool x
)

True olarak ayarlandığında, havuzlama sırasını sözde rasgele, aksi takdirde rasgele bir şekilde oluşturur.

Sözde rastgele ve rastgele arasındaki fark için Benjamin Graham, Kesirli Maks-Havuzlama kağıdına bakın.

Varsayılan olarak yanlış

Tohum

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FractionalAvgPool::Attrs::Seed(
  int64 x
)

Çekirdek veya tohum2 sıfırdan farklı olacak şekilde ayarlanmışsa, rastgele sayı oluşturucu verilen tohum tarafından tohumlanır.

Aksi takdirde, rastgele bir tohumla tohumlanır.

Varsayılan 0

Tohum2

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FractionalAvgPool::Attrs::Seed2(
  int64 x
)

Tohum çarpışmasını önlemek için ikinci bir tohum.

Varsayılan 0