עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: היסטוגרמה קבועה רוחב :: עו"ד

#include <math_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור HistogramFixedWidth .

סיכום

תכונות ציבוריות

dtype_ = DT_INT32
DataType

פונקציות ציבוריות

Dtype (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ברירת המחדל היא DT_INT32.

תכונות ציבוריות

dtype_

DataType tensorflow::ops::HistogramFixedWidth::Attrs::dtype_ = DT_INT32

פונקציות ציבוריות

Dtype

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::HistogramFixedWidth::Attrs::Dtype(
  DataType x
)

ברירת המחדל היא DT_INT32.