עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: MatMul :: עו"ד

#include <math_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור MatMul .

סיכום

תכונות ציבוריות

transpose_a_ = false
bool
transpose_b_ = false
bool

פונקציות ציבוריות

TransposeA (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם נכון, "א" מועבר לפני הכפל.
TransposeB (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם נכון, "b" מועבר לפני הכפל.

תכונות ציבוריות

להעביר_א_

bool tensorflow::ops::MatMul::Attrs::transpose_a_ = false

להעביר_ב_

bool tensorflow::ops::MatMul::Attrs::transpose_b_ = false

פונקציות ציבוריות

TransposeA

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MatMul::Attrs::TransposeA(
  bool x
)

אם נכון, "א" מועבר לפני הכפל.

ברירת המחדל היא שקר

TransposeB

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MatMul::Attrs::TransposeB(
  bool x
)

אם נכון, "b" מועבר לפני הכפל.

ברירת המחדל היא שקר