tensorflow :: ops :: OneHot :: Öznitelikler

#include <array_ops.h>

OneHot için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

axis_ = -1
int64

Kamusal işlevler

Axis (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Doldurulacak eksen (varsayılan: -1, yeni bir en iç eksen).

Genel özellikler

eksen_

int64 tensorflow::ops::OneHot::Attrs::axis_ = -1

Kamusal işlevler

Eksen

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::OneHot::Attrs::Axis(
  int64 x
)

Doldurulacak eksen (varsayılan: -1, yeni bir en iç eksen).

-1'e varsayılan