tensorflow :: ops :: QueueEnqueue :: Öznitelikler

#include <data_flow_ops.h>

QueueEnqueue için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

timeout_ms_ = -1
int64

Kamusal işlevler

TimeoutMs (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Kuyruk doluysa, bu işlem timeout_ms milisaniyeye kadar engelleyecektir.

Genel özellikler

timeout_ms_

int64 tensorflow::ops::QueueEnqueue::Attrs::timeout_ms_ = -1

Kamusal işlevler

Zaman aşımı

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QueueEnqueue::Attrs::TimeoutMs(
  int64 x
)

Kuyruk doluysa, bu işlem timeout_ms milisaniyeye kadar engelleyecektir.

Not: Bu seçenek henüz desteklenmemektedir.

-1'e varsayılan