עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: RegexRlace :: עו"ד

#include <string_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור RegexRplace .

סיכום

תכונות ציבוריות

replace_global_ = true
bool

פונקציות ציבוריות

ReplaceGlobal (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם נכון, ההחלפה היא גלובלית (כלומר כל ההתאמות של הביטוי הרגיל של pattern בכל מחרוזת קלט משוחזרות), אחרת החלפת rewrite נעשית רק עבור התאמת pattern הראשונה.

תכונות ציבוריות

החלף_גלובל

bool tensorflow::ops::RegexReplace::Attrs::replace_global_ = true

פונקציות ציבוריות

החלף את הגלובאל

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RegexReplace::Attrs::ReplaceGlobal(
  bool x
)

אם נכון, ההחלפה היא גלובלית (כלומר כל ההתאמות של הביטוי הרגיל של pattern בכל מחרוזת קלט משוחזרות), אחרת החלפת rewrite נעשית רק עבור התאמת pattern הראשונה.

ברירת המחדל היא אמת