עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: לשחזר:: עו"ד

#include <io_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים לשחזור .

סיכום

תכונות ציבוריות

preferred_shard_ = -1
int64

פונקציות ציבוריות

PreferredShard (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אינדקס הקובץ שייפתח תחילה אם מספר קבצים תואמים ל- file_pattern .

תכונות ציבוריות

מועדף_רסיס_

int64 tensorflow::ops::Restore::Attrs::preferred_shard_ = -1

פונקציות ציבוריות

מועדף

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Restore::Attrs::PreferredShard(
  int64 x
)

אינדקס של הקובץ שייפתח תחילה אם מספר קבצים תואמים ל- file_pattern .

ברירת המחדל היא -1