tensorflow :: ops :: SerializeManySparse :: Öznitelikler

#include <sparse_ops.h>

SerializeManySparse için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

out_type_ = DT_STRING
DataType

Kamusal işlevler

OutType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
dtype için kullanılacak dtype ; desteklenen türler string (varsayılan) ve variant .

Genel özellikler

out_type_

DataType tensorflow::ops::SerializeManySparse::Attrs::out_type_ = DT_STRING

Kamusal işlevler

OutType

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SerializeManySparse::Attrs::OutType(
  DataType x
)

dtype için kullanılacak dtype ; desteklenen türler string (varsayılan) ve variant .

DT_STRING varsayılanları