Yardım Kaggle üzerinde TensorFlow ile Büyük Bariyer Resifi korumak Meydan Üyelik

tensorflow :: ops :: SetDiff1D :: Öznitelikler

#include <array_ops.h>

SetDiff1D için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

out_idx_ = DT_INT32
DataType

Kamusal işlevler

OutIdx (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Varsayılan DT_INT32'dir.

Genel özellikler

out_idx_

DataType tensorflow::ops::SetDiff1D::Attrs::out_idx_ = DT_INT32

Kamusal işlevler

OutIdx

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SetDiff1D::Attrs::OutIdx(
  DataType x
)

Varsayılan DT_INT32'dir.