עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: StringLower :: עו"ד

#include <string_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור StringLower .

סיכום

תכונות ציבוריות

encoding_ = ""
StringPiece

פונקציות ציבוריות

Encoding (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ברירת המחדל היא "".

תכונות ציבוריות

הַצפָּנָה_

StringPiece tensorflow::ops::StringLower::Attrs::encoding_ = ""

פונקציות ציבוריות

הַצפָּנָה

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::StringLower::Attrs::Encoding(
  StringPiece x
)

ברירת המחדל היא "".