tensorflow :: ops :: ApplyFtrl

#include <training_ops.h>

Ftrl proksimal şemasına göre '* var'ı güncelleyin.

Özet

birik_yeni = biriktirme + derece * kademeli doğrusal + = derece + (birik_yeni ^ (- lr_power) - birik ^ (- lr_power)) / lr * var kuadratik = 1.0 / (birik_yeni ^ (lr_power) * lr) + 2 * l2 var = (işaret (doğrusal) * l1 - doğrusal) / ikinci dereceden eğer | doğrusal | > l1 else 0.0 biriktirme = birik_yeni

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • var: Bir Değişken () 'den olmalıdır.
 • birikim: Bir Değişken () 'den olmalıdır.
 • doğrusal: Bir Değişken'den () olmalıdır.
 • grad: Gradyan.
 • lr: Ölçekleme faktörü. Skaler olmalı.
 • l1: L1 düzenlenmesi. Skaler olmalı.
 • l2: L2 düzenlenmesi. Skaler olmalı.
 • lr_power: Ölçekleme faktörü. Skaler olmalı.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • use_locking: True ise, var ve akümülörlerin güncellenmesi bir kilit ile korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır, ancak daha az çekişme gösterebilir.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ApplyFtrl (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input linear, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input lr_power)
ApplyFtrl (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input linear, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input lr_power, const ApplyFtrl::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
out

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

UseLocking (bool x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: ApplyFtrl :: Attrs

ApplyFtrl için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

dışarı

::tensorflow::Output out

Kamusal işlevler

ApplyFtrl

 ApplyFtrl(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input linear,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input lr_power
)

ApplyFtrl

 ApplyFtrl(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input linear,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input lr_power,
 const ApplyFtrl::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

KullanımKilitleme

Attrs UseLocking(
 bool x
)