Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: OrtHavuz3DGrad

#include <nn_ops.h>

Ortalama havuzlama işlevinin gradyanlarını hesaplar.

Özet

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • orig_input_shape: Orijinal girdi boyutları.
 • grad: Şeklin [batch, depth, rows, cols, channels] geri planını çıktı .
 • ksize: 1-D uzunluk tensörü 5. Giriş tensörünün her bir boyutu için pencere boyutu. ksize[0] = ksize[4] = 1 .
 • adım sayısı: 1-D uzunluk tensörü 5. input her boyutu için kayan pencerenin adım sayısı. strides[0] = strides[4] = 1 .
 • padding: Kullanılacak dolgu algoritmasının türü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • data_format: Giriş ve çıkış verilerinin veri formatı. Varsayılan "NDHWC" biçimiyle, veriler şu sırayla saklanır: [toplu iş, derinlik, in_yükseklik, genişlik, kanal içi]. Alternatif olarak, format "NCDHW" olabilir, veri saklama sırası şöyledir: [toplu iş, kanal içi, derinlik, yükseklik, genişlik].

İadeler:

 • Output : Giriş için arka plan.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

AvgPool3DGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input orig_input_shape, :: tensorflow::Input grad, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
AvgPool3DGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input orig_input_shape, :: tensorflow::Input grad, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const AvgPool3DGrad::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

DataFormat (StringPiece x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: AvgPool3DGrad :: Attrs

AvgPool3DGrad için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

OrtHavuz3DGrad

 AvgPool3DGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input orig_input_shape,
 ::tensorflow::Input grad,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

OrtHavuz3DGrad

 AvgPool3DGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input orig_input_shape,
 ::tensorflow::Input grad,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const AvgPool3DGrad::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Veri formatı

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)