Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: CheckNumerics

#include <array_ops.h>

NaN ve Inf değerleri için bir tensörü kontrol eder.

Özet

Çalıştırıldığında, tensor sayı (NaN) veya sonsuz (Inf) olmayan herhangi bir değere sahipse, bir InvalidArgument hatası bildirir. Aksi takdirde tensor olduğu gibi geçer.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • message: Hata mesajının öneki.

İadeler:

  • Output : Çıkış tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

CheckNumerics (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tensor, StringPiece message)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

CheckNumerics

 CheckNumerics(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tensor,
  StringPiece message
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const