tensor akışı:: işlem:: Dönüşüm2D

#include <nn_ops.h>

4 boyutlu input ve filter tensörleri verildiğinde 2 boyutlu bir evrişimi hesaplar.

Özet

Şekil [batch, in_height, in_width, in_channels] bir giriş tensörü ve [filter_height, filter_width, in_channels, out_channels] şeklinde bir filtre/çekirdek tensörü verildiğinde, bu op aşağıdakileri gerçekleştirir:

 1. Filtreyi [filter_height * filter_width * in_channels, output_channels] şeklinde 2 boyutlu bir matrise düzleştirir.
 2. [batch, out_height, out_width, filter_height * filter_width * in_channels] şeklinde sanal bir tensör oluşturmak için giriş tensöründen görüntü yamalarını çıkarır.
 3. Her yama için filtre matrisini ve görüntü yama vektörünü sağla çarpar.

Ayrıntılı olarak, varsayılan NHWC formatıyla

output[b, i, j, k] =
  sum_{di, dj, q} input[b, strides[1] * i + di, strides[2] * j + dj, q] *
          filter[di, dj, q, k]

strides[0] = strides[3] = 1 olmalıdır. Aynı yatay ve köşeli adımların en yaygın durumu için, strides = [1, stride, stride, 1] .

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • giriş: 4 boyutlu bir tensör. Boyut sırası data_format değerine göre yorumlanır; ayrıntılar için aşağıya bakın.
 • filtre: Şeklin 4 boyutlu tensörü [filter_height, filter_width, in_channels, out_channels]
 • adımlar: uzunluğun 1 boyutlu tensörü 4. input her boyutu için kayan pencerenin adımı. Boyut sırası data_format değerine göre belirlenir; ayrıntılar için aşağıya bakın.
 • padding: Kullanılacak dolgu algoritmasının türü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • açık_paddingler: padding "EXPLICIT" ise, açık dolgu miktarlarının listesi. i. boyut için, boyuttan önce ve sonra eklenen dolgu miktarı sırasıyla explicit_paddings[2 * i] ve explicit_paddings[2 * i + 1] şeklindedir. padding "EXPLICIT" değilse, explicit_paddings boş olmalıdır.
 • data_format: Giriş ve çıkış verilerinin veri formatını belirtin. Varsayılan format "NHWC" ile veriler şu sırayla saklanır: [toplu iş, yükseklik, genişlik, kanallar]. Alternatif olarak format, veri depolama sırası olan "NCHW" olabilir: [toplu iş, kanallar, yükseklik, genişlik].
 • genişlemeler: 1-D uzunluk tensörü 4. input her boyutu için genişleme faktörü. k > 1 olarak ayarlanırsa, o boyuttaki her filtre elemanı arasında k-1 atlanan hücre olacaktır. Boyut sırası data_format değerine göre belirlenir; ayrıntılar için yukarıya bakın. Parti ve derinlik boyutlarındaki genişlemeler 1 olmalıdır.

İadeler:

 • Output : 4 boyutlu bir tensör. Boyut sırası data_format değerine göre belirlenir; ayrıntılar için aşağıya bakın.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Conv2D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
Conv2D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const Conv2D::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

DataFormat (StringPiece x)
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)
ExplicitPaddings (const gtl::ArraySlice< int > & x)
UseCudnnOnGpu (bool x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: Conv2D:: Öznitelikler

Conv2D için isteğe bağlı özellik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

Dönüşüm2D

 Conv2D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

Dönüşüm2D

 Conv2D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const Conv2D::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Veri formatı

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)

Dilatasyonlar

Attrs Dilations(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)

Açık Dolgular

Attrs ExplicitPaddings(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)

CudnnOnGpu'yu kullanın

Attrs UseCudnnOnGpu(
 bool x
)