Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: Eşit

#include <math_ops.h>

(X == y) öğesinin doğruluk değerini döndürür.

Özet

NOT : Equal , yayını destekler. Burada yayın yapma hakkında daha fazla bilgi

x = tf.constant([2, 4])
y = tf.constant(2)
tf.math.equal(x, y) ==> array([True, False])

x = tf.constant([2, 4])
y = tf.constant([2, 4])
tf.math.equal(x, y) ==> array([True,  True])

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Equal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)
Equal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, const Equal::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
z

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

IncompatibleShapeError (bool x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: Equal :: Attrs

Eşitlik için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Kamusal işlevler

Eşit

 Equal(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

Eşit

 Equal(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y,
  const Equal::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

IncompatibleShapeError

Attrs IncompatibleShapeError(
  bool x
)