Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: LMDBReader

#include <io_ops.h>

Kayıtları bir LMDB dosyasından çıkaran bir Okuyucu.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

  • kap: Boş değilse, bu okuyucu verilen kaba yerleştirilir. Aksi takdirde, varsayılan bir kap kullanılır.
  • shared_name: Boş değilse, bu okuyucu verilen pakette bu shared_name ile adlandırılır. Aksi takdirde, bunun yerine düğüm adı kullanılır.

İadeler:

  • Output : Okuyucuya referans veren tutamaç.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

LMDBReader (const :: tensorflow::Scope & scope)
LMDBReader (const :: tensorflow::Scope & scope, const LMDBReader::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
reader_handle

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Container (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: LMDBReader :: Attrs

LMDBReader için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

reader_handle

::tensorflow::Output reader_handle

Kamusal işlevler

LMDBReader

 LMDBReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

LMDBReader

 LMDBReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const LMDBReader::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Konteyner

Attrs Container(
  StringPiece x
)

SharedName

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)