Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: LRN

#include <nn_ops.h>

Yerel Yanıt Normalleştirme.

Özet

4-D input tensörü, 3-D 1-D vektör dizisi (son boyut boyunca) olarak ele alınır ve her vektör bağımsız olarak normalleştirilir. Verilen bir vektör içinde, her bileşen, depth_radius içindeki ağırlıklı, kare girdilerin toplamına depth_radius . Ayrıntılı olarak,

sqr_sum[a, b, c, d] =
  sum(input[a, b, c, d - depth_radius : d + depth_radius + 1] ** 2)
output = input / (bias + alpha * sqr_sum) ** beta

Ayrıntılar için bkz. Krizhevsky ve diğerleri, Derin evrişimli sinir ağları ile ImageNet sınıflandırması (NIPS 2012) .

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • giriş: 4-D.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • derinlik_ yarıçapı: 0-D. 1-D normalleştirme penceresinin yarı genişliği.
 • sapma: Bir uzaklık (0'a bölmekten kaçınmak için genellikle pozitiftir).
 • alfa: Genellikle pozitif bir ölçek faktörü.
 • beta: Bir üs.

İadeler:

 • Output : Çıkış tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

LRN (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
LRN (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const LRN::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Alpha (float x)
Beta (float x)
Bias (float x)
DepthRadius (int64 x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: LRN :: Attrs

LRN için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

LRN

 LRN(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input
)

LRN

 LRN(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const LRN::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Alfa

Attrs Alpha(
 float x
)

Beta

Attrs Beta(
 float x
)

Önyargı

Attrs Bias(
 float x
)

Derinlik Yarıçapı

Attrs DepthRadius(
 int64 x
)