Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: LessEqual

#include <math_ops.h>

(X <= y) öğesinin doğruluk değerini döndürür.

Özet

NOT : LessEqual , yayını destekler. Burada yayın yapma hakkında daha fazla bilgi

Misal:

x = tf.constant([5, 4, 6])
y = tf.constant([5])
tf.math.less_equal(x, y) ==> [True, True, False]

x = tf.constant([5, 4, 6])
y = tf.constant([5, 6, 6])
tf.math.less_equal(x, y) ==> [True, True, True]

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

LessEqual (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

Genel özellikler

operation
z

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Kamusal işlevler

LessEqual

 LessEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const