Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: MapStage

#include <data_flow_ops.h>

Bir hashtable gibi davranan temel kaptaki sahne (anahtar, değerler).

Özet

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • anahtar: int64
 • değerler: tensör dtypes listesi Değerlerin uyması gereken veri türlerinin listesi.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • kapasite: Hazırlık Alanındaki maksimum öğe sayısı. > 0 ise, kap üzerindeki ekler kapasiteye ulaşıldığında bloke olacaktır.
 • konteyner: Boş değilse, bu kuyruk verilen konteynere yerleştirilir. Aksi takdirde, varsayılan bir kap kullanılır.
 • shared_name: Bu adı eşleşen Unstage Op ile eşleştirmek gerekir .

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

MapStage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::InputList values, const DataTypeSlice & dtypes)
MapStage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::InputList values, const DataTypeSlice & dtypes, const MapStage::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation

Kamusal işlevler

operator::tensorflow::Operation () const

Genel statik işlevler

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: MapStage :: Attrs

MapStage için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamusal işlevler

MapStage

 MapStage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::InputList values,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

MapStage

 MapStage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::InputList values,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const MapStage::Attrs & attrs
)

operator :: tensorflow :: İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const 

Genel statik işlevler

Kapasite

Attrs Capacity(
 int64 x
)

Konteyner

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)