Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: MatchingFiles

#include <io_ops.h>

Bir veya daha fazla glob modeliyle eşleşen dosya kümesini döndürür.

Özet

Bu yordamın, dizinin bölümündeki değil, kalıbın temel adı bölümündeki joker karakterleri desteklediğine dikkat edin. Ayrıca, döndürülen dosya adlarının sırasının da belirleyici olduğuna dikkat edin.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • desen: Kabuk joker karakter kalıpları. Dize türünün skaler veya vektörü.

İadeler:

  • Output : Eşleşen dosya adlarının bir vektörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

MatchingFiles (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input pattern)

Genel özellikler

filenames
operation

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

dosya adları

::tensorflow::Output filenames

operasyon

Operation operation

Kamusal işlevler

MatchingFiles

 MatchingFiles(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input pattern
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const