Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: MaxPoolGradV2

#include <nn_ops.h>

Maxpooling işlevinin gradyanlarını hesaplar.

Özet

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • orig_input: Orijinal giriş tensörü.
 • orig_output: Orijinal çıktı tensörü.
 • grad: 4-D. max_pool , max_pool çıktısını oluşturur.
 • ksize: Giriş tensörünün her bir boyutu için pencere boyutu.
 • strides: Giriş tensörünün her bir boyutu için kayan pencerenin adım sayısı.
 • padding: Kullanılacak dolgu algoritmasının türü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • data_format: Giriş ve çıkış verilerinin veri formatını belirtin. Varsayılan biçim "NHWC" ile, veriler şu sırayla saklanır: [toplu iş, yükseklik, genişlik, kanal içi]. Alternatif olarak, format "NCHW" olabilir, veri saklama sırası: [toplu, kanal içi, yükseklik, genişlik].

İadeler:

 • Output : max_pool , girdiyi max_pool olarak max_pool .

Yapıcılar ve Yıkıcılar

MaxPoolGradV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input orig_input, :: tensorflow::Input orig_output, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input ksize, :: tensorflow::Input strides, StringPiece padding)
MaxPoolGradV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input orig_input, :: tensorflow::Input orig_output, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input ksize, :: tensorflow::Input strides, StringPiece padding, const MaxPoolGradV2::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

DataFormat (StringPiece x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: MaxPoolGradV2 :: Attrs

MaxPoolGradV2 için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

MaxPoolGradV2

 MaxPoolGradV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input orig_input,
 ::tensorflow::Input orig_output,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input ksize,
 ::tensorflow::Input strides,
 StringPiece padding
)

MaxPoolGradV2

 MaxPoolGradV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input orig_input,
 ::tensorflow::Input orig_output,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input ksize,
 ::tensorflow::Input strides,
 StringPiece padding,
 const MaxPoolGradV2::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Veri formatı

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)