Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: Birleştirmek

#include <control_flow_ops.h>

Mevcut bir tensörün değerini inputs output iletir.

Özet

Merge , inputs tensörlerden en az birinin kullanılabilir olmasını bekler. Dallanma uygulamak için genellikle Switch ile birleştirilir.

Merge , output uygun hale gelmesi için ilk tensörü iletir ve value_index inputs dizinine ayarlar.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • inputs: Tam olarak biri mevcut olacak olan giriş tensörleri.

İadeler:

  • Output çıkışı: Mevcut giriş tensörüne ayarlanacaktır.
  • Output değeri_indeksi: inputs seçilen giriş tensörünün dizini.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Merge (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs)

Genel özellikler

operation
output
value_index

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

value_index

::tensorflow::Output value_index

Kamusal işlevler

Birleştirmek

 Merge(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList inputs
)