Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: QuantizedBatchNormWithGlobalNormalization

#include <nn_ops.h>

Quantized Batch normalizasyonu.

Özet

Bu işlem kullanımdan kaldırıldı ve gelecekte kaldırılacak. tf.nn.batch_normalization tercih tf.nn.batch_normalization .

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • t: Bir 4D giriş Tensörü .
 • t_min: En düşük nicelendirilmiş girdinin temsil ettiği değer.
 • t_max: En yüksek nicelendirilmiş girdinin temsil ettiği değer.
 • m: Bir 1D, t'nin son boyutuyla eşleşen boyuta sahip Tensör anlamına gelir. Bu, tf.nn momentlerinden ilk çıktı veya bunun kaydedilmiş hareketli ortalamasıdır.
 • m_min: En düşük nicemlenmiş ortalama ile temsil edilen değer.
 • m_max: En yüksek nicemlenmiş ortalama ile temsil edilen değer.
 • v: t'nin son boyutuyla eşleşen boyuta sahip 1B varyans Tensörü . Bu, tf.nn momentlerinden ikinci çıktı veya bunun kaydedilmiş hareketli bir ortalamasıdır.
 • v_min: En düşük nicelenmiş varyans tarafından temsil edilen değer.
 • v_max: En yüksek nicelleştirilmiş varyans tarafından temsil edilen değer.
 • beta: t'nin son boyutuyla eşleşen boyuta sahip 1B beta Tensörü . Normalleştirilmiş tensöre eklenecek bir ofset.
 • beta_min: En düşük nicelenmiş göreli konum tarafından temsil edilen değer.
 • beta_max: En yüksek nicelenmiş göreli konum tarafından temsil edilen değer.
 • gama: t'nin son boyutuyla eşleşen boyuta sahip bir 1B gama Tensörü . "Scale_after_normalization" doğruysa, bu tensör normalleştirilmiş tensörle çarpılacaktır.
 • gamma_min: En düşük nicemlenmiş gama ile temsil edilen değer.
 • gamma_max: En yüksek nicemlenmiş gama ile temsil edilen değer.
 • varyiance_epsilon: 0'a bölmekten kaçınmak için küçük bir kayan sayı.
 • scale_after_normalization: Elde edilen tensörün gama ile çarpılması gerekip gerekmediğini gösteren bir bool.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

QuantizedBatchNormWithGlobalNormalization (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input t, :: tensorflow::Input t_min, :: tensorflow::Input t_max, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input m_min, :: tensorflow::Input m_max, :: tensorflow::Input v, :: tensorflow::Input v_min, :: tensorflow::Input v_max, :: tensorflow::Input beta, :: tensorflow::Input beta_min, :: tensorflow::Input beta_max, :: tensorflow::Input gamma, :: tensorflow::Input gamma_min, :: tensorflow::Input gamma_max, DataType out_type, float variance_epsilon, bool scale_after_normalization)

Genel özellikler

operation
result
result_max
result_min

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

sonuç

::tensorflow::Output result

sonuç_maks.

::tensorflow::Output result_max

sonuç_dak

::tensorflow::Output result_min

Kamusal işlevler

QuantizedBatchNormWithGlobalNormalization

 QuantizedBatchNormWithGlobalNormalization(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input t,
 ::tensorflow::Input t_min,
 ::tensorflow::Input t_max,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input m_min,
 ::tensorflow::Input m_max,
 ::tensorflow::Input v,
 ::tensorflow::Input v_min,
 ::tensorflow::Input v_max,
 ::tensorflow::Input beta,
 ::tensorflow::Input beta_min,
 ::tensorflow::Input beta_max,
 ::tensorflow::Input gamma,
 ::tensorflow::Input gamma_min,
 ::tensorflow::Input gamma_max,
 DataType out_type,
 float variance_epsilon,
 bool scale_after_normalization
)