Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: QuantizedMul

#include <math_ops.h>

X * y öğelerini, nicelleştirilmiş tamponlar üzerinde çalışarak döndürür.

Özet

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • min_x: En düşük nicelenmiş x değerinin temsil ettiği kayan değer.
 • max_x: En yüksek nicelenmiş x değerinin temsil ettiği kayan değer.
 • min_y: En düşük nicelenmiş y değerinin temsil ettiği kayan değer.
 • max_y: En yüksek nicelenmiş y değerinin temsil ettiği kayan değer.

İadeler:

 • Output z
 • Output min_z: En düşük nicelenmiş çıktı değerinin temsil ettiği kayan değer.
 • Output max_z: En yüksek nicelenmiş çıktı değerinin temsil ettiği kayan değer.

NOT : QuantizedMul sınırlı yayın biçimlerini destekler. Burada yayın yapma hakkında daha fazla bilgi

Yapıcılar ve Yıkıcılar

QuantizedMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, :: tensorflow::Input min_x, :: tensorflow::Input max_x, :: tensorflow::Input min_y, :: tensorflow::Input max_y)
QuantizedMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, :: tensorflow::Input min_x, :: tensorflow::Input max_x, :: tensorflow::Input min_y, :: tensorflow::Input max_y, const QuantizedMul::Attrs & attrs)

Genel özellikler

max_z
min_z
operation
z

Genel statik işlevler

Toutput (DataType x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: QuantizedMul :: Attrs

QuantizedMul için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

max_z

::tensorflow::Output max_z

min_z

::tensorflow::Output min_z

operasyon

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Kamusal işlevler

QuantizedMul

 QuantizedMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y,
 ::tensorflow::Input min_x,
 ::tensorflow::Input max_x,
 ::tensorflow::Input min_y,
 ::tensorflow::Input max_y
)

QuantizedMul

 QuantizedMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y,
 ::tensorflow::Input min_x,
 ::tensorflow::Input max_x,
 ::tensorflow::Input min_y,
 ::tensorflow::Input max_y,
 const QuantizedMul::Attrs & attrs
)

Genel statik işlevler

Çıktı

Attrs Toutput(
 DataType x
)