Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: QuantizedReluX

#include <nn_ops.h>

min(max(features, 0), max_value) Doğrultulmuş Doğrusal X: min(max(features, 0), max_value)

Özet

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • min_features: En düşük nicelenmiş değerin temsil ettiği kayan değer.
 • max_features: En yüksek nicelenmiş değerin temsil ettiği kayan değer.

İadeler:

 • Output etkinleştirmeleri: "Özellikler" ile aynı çıktı şekline sahiptir.
 • Output min_activations: En düşük nicelenmiş değerin temsil ettiği kayan değer.
 • Output max_activations: En yüksek nicelenmiş değerin temsil ettiği kayan değer.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

QuantizedReluX (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features, :: tensorflow::Input max_value, :: tensorflow::Input min_features, :: tensorflow::Input max_features)
QuantizedReluX (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features, :: tensorflow::Input max_value, :: tensorflow::Input min_features, :: tensorflow::Input max_features, const QuantizedReluX::Attrs & attrs)

Genel özellikler

activations
max_activations
min_activations
operation

Genel statik işlevler

OutType (DataType x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: QuantizedReluX :: Attrs

QuantizedReluX için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

aktivasyonlar

::tensorflow::Output activations

max_activations

::tensorflow::Output max_activations

min_activations

::tensorflow::Output min_activations

operasyon

Operation operation

Kamusal işlevler

QuantizedReluX

 QuantizedReluX(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input features,
 ::tensorflow::Input max_value,
 ::tensorflow::Input min_features,
 ::tensorflow::Input max_features
)

QuantizedReluX

 QuantizedReluX(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input features,
 ::tensorflow::Input max_value,
 ::tensorflow::Input min_features,
 ::tensorflow::Input max_features,
 const QuantizedReluX::Attrs & attrs
)

Genel statik işlevler

OutType

Attrs OutType(
 DataType x
)