Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: QueueSize

#include <data_flow_ops.h>

Verilen kuyruktaki elemanların sayısını hesaplar.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • handle: Bir kuyruğun tanıtıcısı.

İadeler:

  • Output : Verilen kuyruktaki öğe sayısı.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

QueueSize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

Genel özellikler

operation
size

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

boyut

::tensorflow::Output size

Kamusal işlevler

QueueSize

 QueueSize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const