Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: Rastgele Normal

#include <random_ops.h>

Normal bir dağılımdan rastgele değerler verir.

Özet

Oluşturulan değerlerin ortalaması 0 ve standart sapması 1 olacaktır.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • şekil: Çıkış tensörünün şekli.
 • dtype: Çıktının türü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • seed: seed veya seed2 sıfırdan farklı olacak şekilde ayarlanmışsa, rastgele sayı oluşturucu verilen tohum tarafından tohumlanır. Aksi takdirde, rastgele bir tohumla tohumlanır.
 • seed2: Tohum çarpışmasını önlemek için ikinci bir tohum.

İadeler:

 • Output : Rastgele normal değerlerle doldurulmuş, belirtilen şeklin bir tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

RandomNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype)
RandomNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype, const RandomNormal::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: RandomNormal :: Attrs

RandomNormal için isteğe bağlı öznitelik belirleyicileri.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

Rastgele Normal

 RandomNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype
)

Rastgele Normal

 RandomNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype,
 const RandomNormal::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Tohum

Attrs Seed(
 int64 x
)

Tohum2

Attrs Seed2(
 int64 x
)