Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: RandomShuffle

#include <random_ops.h>

Bir tensörü ilk boyutu boyunca rastgele karıştırır.

Özet

Tensör 0 boyutu boyunca karıştırılır, öyle ki her value[j] bir ve yalnızca bir output[i] ile eşlenir. Örneğin, 3x2 tensör için oluşabilecek bir eşleme şudur:

[[1, 2],    [[5, 6],
 [3, 4], ==>  [1, 2],
 [5, 6]]    [3, 4]]

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • değer: Karıştırılacak tensör.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • seed: seed veya seed2 sıfırdan farklı olacak şekilde ayarlanmışsa, rastgele sayı oluşturucu verilen tohum tarafından tohumlanır. Aksi takdirde, rastgele bir tohumla tohumlanır.
 • seed2: Tohum çarpışmasını önlemek için ikinci bir tohum.

İadeler:

 • Output : value olarak aynı şekle ve türe sahip bir tensör, ilk boyutu boyunca karıştırılır.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

RandomShuffle (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value)
RandomShuffle (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value, const RandomShuffle::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: RandomShuffle :: Attrs

RandomShuffle için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

RandomShuffle

 RandomShuffle(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value
)

RandomShuffle

 RandomShuffle(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value,
 const RandomShuffle::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Tohum

Attrs Seed(
 int64 x
)

Tohum2

Attrs Seed2(
 int64 x
)